Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning innebär underhåll av en fastighet, och att man är ansvarig för att alla delarna av en fastighet är tekniskt väl underhållna och i gott skick, samt att fastigheten är ren, trivsam och en trygg bostad för de som bor där. Fastighetsförvaltning sker oftast av större hyreshus eller fastigheter som huserar företag eller kontor av olika slag, men det kan också förekomma att en bostadsrättförening väljer att anlita ett externt bolag för att ansvara för skötseln av huset.

Vad innebär fastighetsförvaltning?

FastighetsförvaltningFastighetsförvaltning omfattar bland annat besiktning av trapphus, soprum, balkonger och terrasser, samt snöskottning om vintern och ansvar för gräsklippning om sommaren. Förvaltningsarbetet omfattar dessutom målning av fastigheten, byte av glödlampor, underhåll av hissar och stambyte när det behövs. Att vara ansvarig för fastighetsförvaltning innebär dessutom ett övergripande ansvar för brandsäkerheten, där man ska kontrollera att alla brandvägar fungerar som de ska, att brandlarm är ordentligt uppsatta och fungerar väl, samt att brandtrappor, brandfiltar och naturligtvis också brandsläckare finns till hands och fungerar som de ska.

Det är dessutom vanligt att den som ansvarar för fastighetsförvaltningen inte bara försäkrar att fastigheten är hel, ren, funktionsduglig och trivsam idag, utan också tänker på framtiden. Planering och underhåll av lekplatser, rabatter, grillplatser, cykelförråd och liknande faller ofta inom ramen för fastighetsförvaltning.

Att jobba med fastighetsförvaltning

Att arbeta med fastighetsförvaltning är ett varierat och spännande jobb som ofta innebär att man träffar mycket människor och har möjlighet att göra skillnad i människors omedelbara vardag. Att vara en del av att skapa en trivsam, trygg och välfungerande bostad för en grupp människor är ett hedervärt uppdrag och något som passar den som är serviceinriktad, uppskattar ett varierat arbete och inte tvekar att hugga i när det behövs. Som fastighetsförvaltare behöver du kunna sitta på ett kontor och planera, sköta ekonomi och hålla koll på inkomster och utgifter, samt lägg upp planer för underhåll som löper över flera år. Du behöver samtidigt vara redo att byta en glödlampa, reparera ett balkongräcke och hjälpa till med snöskottning när så behövs. Ett varierat och spännande jobb!

Fastighetsförvaltning på entreprenad

Den som vill kan välja att anlita ett externt företag för att ta hand om sin fastighetsskötsel, och det finns flera professionella aktörer i Sverige som är specialiserade på just detta. Fördelarna är många, och man kan ofta välja att lägga ut både hela eller delar av skötseln. Föreningen Fastighetsägarna är en svensk branschorganisation som kan hjälpa till att hitta rätt bland de olika varianter av fastighetsförvaltning som finns tillgänglig för olika typer av fastigheter.