Utbilda dig inom fastigetsutveckling

Människan blev bofast för ungefär 13 000 år sedan, och sedan dess har våra bostäder och städer utvecklats i takt med civilisationens framfart. Att tro att den typ av boende vi har och använder idag kommer att vara densamma om 100 eller 200 år är faktiskt ganska naivt, och naturligtvis kommer våra bostäder, arbetsplatser och städer att fortsätta att utvecklas. Kommer vi att behöva kontorslandskap och skyskrapor fulla med skrivbord och datorer om 100 år, eller kommer människor då att arbeta via mobila handenheter hemma, på stranden eller på andra sidan jordklotet? Kommer vi fortsätta ha kök i våra bostäder eller kommer framtidens människor att enbart äta ute? Vill människor bo åtskilda eller tillsammans? Hur kommer vi sova, duscha, vila och leva?

Att arbeta med fastighetsutveckling är att fundera på och jobba mot ett svar på just den här typen av frågor. Fastighetsutveckling är ett intressant yrke som kombinerar juridik, ekonomi, teknik och framtidstro på ett mycket spännande sätt. En utbildning i fastighetsutveckling ger dig verktygen, du står sedan för idéerna!

Vad innebär fastighetsutveckling?

Fastighetsutveckling innebär att du arbetar mot framtidens bostäder, kontorsbyggnader och städer. Att utveckla den nya tidens fastigheter som kan tjäna som bostäder, arbetsplatser, viloplatser och sociala rum är en spännande utmaning som passar den kreativt lagde som vill testa sina teoretiska kunskaper i praktiken. Att arbeta med fastighetsutveckling innebär inte bara att designa och rita innovativa byggnader som sticker ut i stadsbilden, utan att fundera över hur vill människor bo, jobba, leva och umgås om 10, 20, 50 och 100 år, och sedan arbeta mot att designa det samhälle som då behövs.

Utbilda dig inom fastigetsutveckling

Hur ser utbildningen ut?

KTH erbjuder en utbildning i fastighetsutveckling med fastighetsförmedling: en utbildning på 180 högskolepoäng med en stor portion ekonomi och juridik, men även med inslag av matematik, samhällsbyggnad, informationsteknik och fastighetsteknik. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som antingen fastighetsmäklare eller med fastighetsutveckling. Kurserna under det första året är obligatoriska, men redan under andra året väljer du att inrikta dig mot antingen fastighetsutveckling eller fastighetsförmedling.

Du kan även kombinera din egen utbildning inom fastighetsutveckling genom att bygga vidare på en klassisk utbildning till fastighetsmäklare, och på egen hand läsa till kurser inom informationsteknik, matematik, fastighetsteknik och samhällsstruktur.

Att jobba som fastighetsutvecklare

En fastighetsutvecklare kan arbeta inom flera olika områden: du kan jobba på ett bygg- och fastighetsföretag, inom kommunen eller statlig verksamhet, på en fastighetsförmedling eller som konsult inom fastighetsbranschen. Ett arbete som fastighetsutvecklare är som regel spännande och kreativt, och du får ofta möjlighet att testa dina teoretiska kunskaper inom teknik, matematik, juridik och samhällsstruktur i praktiken. Man arbetar ofta som en del av ett team, och arbetet innebär ofta både tid vid skrivbordet och tid ute i samhället där du besöker byggplatser, skolor, bostäder och potentiella utvecklingsområden. En bra fastighetsutvecklare är nyfiken, tekniskt kunnig, driven och har förmågan att se möjligheter där andra bara ser en parkering, ett fält eller ett grått lägenhetskomplex.